verze pro tisk

SOUTĚŽ: Vyhrajte vánoční sadu

22. říjen 2013

Vánoce se blíží, proto jsme připravili soutěž o dárkovou sadu, která vám nejen udělá radost, ale zároveň svou užitečností ušetří spoustu starostí. Sada totiž obsahuje čtyři luxusní výrobky v celkové hodnotě 400 Kč: uzavíratelné pouzdro na počítačovou myš, přívěšek ke klíčům s nerozbitným žetonem do nákupního vozíku, dekorativní vánoční svíčku značky Manufactura a stylový kapesní diář na rok 2014.

Pro zařazení do slosování stačí splnit následující podmínky:

  • Udělit „Like“ našemu facebookovému profilu na adrese https://www.facebook.com/vicnezhotel.cz.
  • Přidat hodnocení (do pole Napsat komentář) k jakémukoli jednomu hotelu na internetových stránkách Vicnezhotel.cz, který jste osobně navštívili.
  • Vyplnit v komentáři smysluplný text hodnocení, e-mail, příjmení a jméno.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zasíláním obchodních zpráv a sdělení na svůj e-mail ze strany organizátora soutěže.

Soutěžte nejpozději do úterý 29. října 2013. Jména výherce, který získá vánoční balíček, oznámíme ve čtvrtek 31. října 2013.

 

Pravidla soutěže:

I. Cíl soutěže

Cílem soutěže je podpořit znalost internetových stránek VicNezHotel.cz. Osoby, které se soutěže zúčastní za podmínek uvedených v těchto pravidlech a splní podmínky pro získání výher, získají odměnu v podobě vánočního balíčku.

II. Organizátor a realizátor soutěže

Organizátorem a realizátorem soutěže je První internetová, IČ 71105573.

III. Doba trvání soutěže

Soutěž trvá od 22. do 29. října 2013 včetně.

IV. Průběh a podmínky soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, s adresou pro doručování v České republice (dále jen „účastník soutěže“). Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

2. Podmínkou účasti v soutěži je zobrazení internetových stránek soutěže a splnění soutěžních podmínek. Těmito podmínkami je „Like“ facebookovému profilu na adrese https://www.facebook.com/vicnezhotel.cz, přidat komentář k jakémukoli jednomu hotelu na www.vicnezhotel.cz a vyplnit v komentáři smysluplný text hodnocení, e-mail, jméno a příjmení.

3. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas účastníka soutěže se zpracováním osobních údajů realizátorem. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat- absence souhlasu však povede k vyloučení ze soutěže. Účastník soutěže uděluje realizátorovi souhlas registrací do soutěže a vyslovením souhlasu s těmito pravidly. Realizátor tímto informuje účastníky, že osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito pravidly soutěže budou v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa zpracovávány za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to realizátorem nebo jím určeným zpracovatelem, a dále v rozsahu nezbytném pro realizaci a vyhodnocení soutěže. Subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Uvedené osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou předání organizátorovi za účelem kontaktování výherce a odevzdání výhry a výjimkou osob pověřených na základě písemné smlouvy.

4. Registrací do soutěže projevuje účastník soutěže souhlas s tím, aby na jím registrovanou e-mailovou adresu byla zasílána obchodní sdělení realizátora a organizátora prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V. Podmínky pro získání výhry

1. Jeden vánoční balíček získá výherce soutěže, který splní pravidla soutěže dle bodu IV. 1, 2, 3 a 4 a bude vylosován nezávislou porotou určenou realizátorem.

2. O získání výhry a možnostech převzetí bude účastník soutěže informován e-mailem zaslaným na jím uvedenou e-mailovou adresu.

3. Podmínkou předání jakékoliv výhry je souhlas výherce s tím, že realizátor a organizátor je oprávněn užít bezplatně jména výherce ve sdělovacích prostředcích včetně internetu a propagačních materiálech realizátora a organizátora.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem soutěže nebo návštěvníkem internetových stránek soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem okamžité vyloučení takového účastníka ze soutěže.

2. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení či předčasného ukončení. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže a to i opakovaně.

3. Nárok na získání výhry nelze soudně vymáhat.

4. Místo odměny nelze získat finanční náhradu.

VII. Pravidla byla sepsána v Praze, dne 22. října 2013.

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:

Komentáře

Ludmila Šostoková

pátek, 25. říjen 2013
06:06

www.vicnezhotel.cz/katalog/115-jana.html

Doporučuji, probihala zde velká oslava i s noclehem a wellness využitim. Přijmná obsluha a vše na úrovni.


posted by: Ludmila Šostoková (lidasostokova(a)seznam.cz) [Odpovědět]

Klára Jahnová

neděle, 27. říjen 2013
09:09

Wellness hotel Abácie - Valašské Meziříčí
Veliká spokojenost, hotel je krásný, služby dobré a personál ochotný, co víc si přát. :) Doporučuji všem. :)


posted by: Klára Jahnová (patykovak(a)seznam.cz) [Odpovědět]