verze pro tisk

Vyhrajte cédéčka na babí léto

12. září 2013

Večery se pomalu ale jistě prodlužují. Zpříjemněte si babí léto poslechem kvalitní hudby. VicNezHotel.cz proto připravil soutěž o dvě sady cédéček na letošní babí léto.

Balíček pro 1. cenu obsahuje tato CD: novinku Delta Machine od kultovních Depeche Mode, taneční bombu Warrior od talentované hvězdičky Kesha a pohodovku California 37 od amerických rockerů Train.

Balíček pro 2. cenu obsahuje tato CD: další řadovku Do bezvědomí od hospodské party Alkehol, Šesté slunce od domažlické party Zvlášňý škola a debutové album Jdou do hlav od srandistů Septic People.

Pro zařazení do slosování stačí splnit následující podmínky:

  • Udělit „Like“ našemu facebookovému profilu na adrese https://www.facebook.com/vicnezhotel.cz.
  • Přidat hodnocení (do pole Napsat komentář) k jakémukoli jednomu hotelu na internetových stránkách www.vicnezhotel.cz, který jste osobně navštívili.
  • Vyplnit v komentáři smysluplný text hodnocení, e-mail, příjmení a jméno.

Soutěžte nejpozději do pondělí 23. září 2013. Jména dvou výherců, z nichž každý získá jeden balíček cédéček na babí léto, oznámíme ve středu 25. září 2013.

 

A kdo vyhrál? 1. cenu zasíláme Veronice Červené a 2. cenu Karlu Štěpničkovi. Blahopřejeme!

 

Pravidla soutěže:

I. Cíl soutěže

Cílem soutěže je podpořit znalost internetových stránek VicNezHotel.cz.Osoby, které se soutěže zúčastní za podmínek uvedených v těchto pravidlech a splní podmínky pro získání výher, získají odměny v podobě dvou balíčků cédéček.

II. Organizátor a realizátor soutěže

Organizátorem a realizátorem soutěže je První internetová, IČ 71105573.

III. Doba trvání soutěže

Soutěž trvá od 12. do 23. září 2013 včetně.

IV. Průběh a podmínky soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, s adresou pro doručování v České republice (dále jen „účastník soutěže“). Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

2. Podmínkou účasti v soutěži je zobrazení internetových stránek soutěže a splnění soutěžních podmínek. Těmito podmínkami je „Like“ facebookovému profilu na adrese https://www.facebook.com/vicnezhotel.cz, přidat komentář k jakémukoli jednomu hotelu na www.vicnezhotel.cz a vyplnit v komentáři smysluplný text hodnocení, e-mail, jméno a příjmení.

3. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas účastníka soutěže se zpracováním osobních údajů realizátorem. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat- absence souhlasu však povede k vyloučení ze soutěže. Účastník soutěže uděluje realizátorovi souhlas registrací do soutěže a vyslovením souhlasu s těmito pravidly. Realizátor tímto informuje účastníky, že osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito pravidly soutěže budou v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa zpracovávány za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to realizátorem nebo jím určeným zpracovatelem, a dále v rozsahu nezbytném pro realizaci a vyhodnocení soutěže. Subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Uvedené osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou předání organizátorovi za účelem kontaktování výherce a odevzdání výhry a výjimkou osob pověřených na základě písemné smlouvy.

4. Registrací do soutěže projevuje účastník soutěže souhlas s tím, aby na jím registrovanou e-mailovou adresu byla zasílána obchodní sdělení realizátora a organizátora prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V. Podmínky pro získání výhry

1. Po jednom balíčku cédéček získají dva výherci soutěže, kteří splní pravidla soutěže dle bodu IV. 1, 2, 3 a 4 a budou vylosováni nezávislou porotou určenou realizátorem.

2. O získání výhry a možnostech převzetí bude účastník soutěže informován e-mailem zaslaným na jím uvedenou e-mailovou adresu.

3. Podmínkou předání jakékoliv výhry je souhlas výherce s tím, že realizátor a organizátor je oprávněn užít bezplatně jména výherce ve sdělovacích prostředcích včetně internetu a propagačních materiálech realizátora a organizátora.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem soutěže nebo návštěvníkem internetových stránek soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem okamžité vyloučení takového účastníka ze soutěže.

2. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení či předčasného ukončení. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže a to i opakovaně.

3. Nárok na získání výhry nelze soudně vymáhat.

4. Místo odměny nelze získat finanční náhradu.

VII. Pravidla byla sepsána v Praze dne 12. září 2013.

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!