verze pro tisk

Vyhrajte novoroční sady

17. prosinec 2013

Konec roku 2013 se přiblížil, proto jsme tady se soutěží o dvě dárkové sady, které vás potěší a navíc obsahují řadu užitečných maličkostí. Sada pro první místo obsahuje čtyři luxusní výrobky v celkové hodnotě 700 Kč: krásné vánoční ozdoby, digitální plánovač, čajovou sadu a dětské tričko. Sada pro druhé místo obsahuje čtyři luxusní výrobky v celkové hodnotě 300 Kč: krásné vánoční ozdoby, fotorámeček s digitálními hodinami, fotoalbum a puk hokejového klubu HC Pardubice.

Pro zařazení do slosování stačí splnit následující podmínky:

• Udělit „Like“ našemu facebookovému profilu na adrese https://www.facebook.com/vicnezhotel.cz.

• Přidat hodnocení (do pole Napsat komentář) k jakémukoli jednomu hotelu na internetových stránkách www.vicnezhotel.cz, který jste osobně navštívili.

• Vyplnit v komentáři smysluplný text hodnocení, e-mail, příjmení a jméno.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zasíláním obchodních zpráv a sdělení na svůj e-mail ze strany organizátora soutěže.

Soutěžte nejpozději do pondělí 23. prosince 2013. Jména výherců, kteří získají dárkové sady, oznámíme 26. prosince 2013.

vanoce-sada-2.jpg

Pravidla soutěže:

I. Cíl soutěže

Cílem soutěže je podpořit znalost internetových stránek VicNezHotel.cz. Osoby, které se soutěže zúčastní za podmínek uvedených v těchto pravidlech a splní podmínky pro získání výher, získají odměnu v podobě novoročního balíčku.

II. Organizátor a realizátor soutěže

Organizátorem a realizátorem soutěže je První internetová, IČ 71105573.

III. Doba trvání soutěže

Soutěž trvá od 17. do 23. prosince 2013 včetně.

IV. Průběh a podmínky soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, s adresou pro doručování v České republice (dále jen „účastník soutěže“). Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

2. Podmínkou účasti v soutěži je zobrazení internetových stránek soutěže a splnění soutěžních podmínek. Těmito podmínkami je „Like“ facebookovému profilu na adrese https://www.facebook.com/vicnezhotel.cz, přidat komentář k jakémukoli jednomu hotelu na www.vicnezhotel.cz a vyplnit v komentáři smysluplný text hodnocení, e-mail, jméno a příjmení.

3. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas účastníka soutěže se zpracováním osobních údajů realizátorem. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat- absence souhlasu však povede k vyloučení ze soutěže. Účastník soutěže uděluje realizátorovi souhlas registrací do soutěže a vyslovením souhlasu s těmito pravidly. Realizátor tímto informuje účastníky, že osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito pravidly soutěže budou v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa zpracovávány za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to realizátorem nebo jím určeným zpracovatelem, a dále v rozsahu nezbytném pro realizaci a vyhodnocení soutěže. Subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Uvedené osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou předání organizátorovi za účelem kontaktování výherce a odevzdání výhry a výjimkou osob pověřených na základě písemné smlouvy.

4. Registrací do soutěže projevuje účastník soutěže souhlas s tím, aby na jím registrovanou e-mailovou adresu byla zasílána obchodní sdělení realizátora a organizátora prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V. Podmínky pro získání výhry

1. Po jednom novoročním balíčku získají dva výherci soutěže, kteří splní pravidla soutěže dle bodu IV. 1, 2, 3 a 4 a budou vylosováni nezávislou porotou určenou realizátorem.

2. O získání výhry a možnostech převzetí bude účastník soutěže informován e-mailem zaslaným na jím uvedenou e-mailovou adresu.

3. Podmínkou předání jakékoliv výhry je souhlas výherce s tím, že realizátor a organizátor je oprávněn užít bezplatně jména výherce ve sdělovacích prostředcích včetně internetu a propagačních materiálech realizátora a organizátora.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem soutěže nebo návštěvníkem internetových stránek soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem okamžité vyloučení takového účastníka ze soutěže.

2. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení či předčasného ukončení. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže a to i opakovaně.

3. Nárok na získání výhry nelze soudně vymáhat. 4. Místo odměny nelze získat finanční náhradu.

VII. Pravidla byla sepsána v Praze, dne 17. prosince 2013.

Fotogalerie

Vyhrajte novoroční sady
Vyhrajte novoroční sady
[290x200 9 KB]

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!