verze pro tisk

Vyhrajte wellness pobyt v hotelu Francis Palace za 7 800 Kč

6. listopad 2013

Nechte se hýčkat ve čtyřhvězdičkovém lázeňském hotelu Francis Palace ve Františkových Lázních. Vítěz naší soutěže získá následující wellness pobyt v hotelu Francis Palace pro dvě osoby:

 • Ubytování na tři noci
 • Luxusní dvoulůžkový pokoj
 • Polopenze
 • Klasická masáž
 • Slatinný zábal
 • Uhličitá koupel
 • Využití všech zařízení hotelu (bazén s vířivkou, apod.)
 • Lázeňský a ubytovací poplatek

Pro zařazení do slosování o wellness pobyt je třeba splnit tyto podmínky:

 • Udělit „Like“ našemu facebookovému profilu na adrese https://www.facebook.com/vicnezhotel.cz.
 • Přidat hodnocení k jakémukoli jednomu hotelu na internetových stránkách www.vicnezhotel.cz, který jste osobně navštívili. Hodnocení přidávejte v profilech jednotlivých hotelů do pole „Napsat komentář“.
 • Vyplnit v komentáři smysluplný text hodnocení, e-mail, příjmení a jméno.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zasíláním obchodních zpráv a sdělení na svůj e-mail ze strany organizátora soutěže.

Soutěžte nejpozději do pondělí 11. listopadu 2013. Jméno jednoho výherce, který získá wellness pobyt v hotelu Francis Palace v hodnotě 7 800 Kč, oznámíme ve středu 13. listopadu 2013.

Pravidla soutěže:

I. Cíl soutěže

Cílem soutěže je podpořit znalost internetových stránek VicNezHotel.cz. Osoby, které se soutěže zúčastní za podmínek uvedených v těchto pravidlech a splní podmínky pro získání výhry, získají odměnu v podobě wellness pobytu.

II. Organizátor a realizátor soutěže

Organizátorem a realizátorem soutěže je První internetová, IČ 71105573.

III. Doba trvání soutěže

Soutěž trvá od 6. do 11. listopadu 2013 včetně.

IV. Průběh a podmínky soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, s adresou pro doručování v České republice (dále jen „účastník soutěže“). Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

2. Podmínkou účasti v soutěži je zobrazení internetových stránek soutěže a splnění soutěžních podmínek. Těmito podmínkami je udělit like facebookovému profilu na adrese https://www.facebook.com/vicnezhotel.cz a vyplnit v komentáři své hodnocení libovolného hotelu, svůj e-mail, jméno a příjmení.

3. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas účastníka soutěže se zpracováním osobních údajů realizátorem. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat - absence souhlasu však povede k vyloučení ze soutěže. Účastník soutěže uděluje realizátorovi souhlas registrací do soutěže a vyslovením souhlasu s těmito pravidly. Realizátor tímto informuje účastníky, že osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito pravidly soutěže budou v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa zpracovávány za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to realizátorem nebo jím určeným zpracovatelem, a dále v rozsahu nezbytném pro realizaci a vyhodnocení soutěže. Subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Uvedené osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou předání organizátorovi za účelem kontaktování výherce a odevzdání výhry a výjimkou osob pověřených na základě písemné smlouvy.

4. Registrací do soutěže projevuje účastník soutěže souhlas s tím, aby na jím registrovanou e-mailovou adresu byla zasílána obchodní sdělení realizátora a organizátora prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V. Podmínky pro získání výhry

1. Jeden wellness pobyt do hotelu Francis Palace v celkové hodnotě 7 800 Kč získá jeden výherce soutěže, který splní pravidla soutěže dle bodu IV. 1, 2, 3 a 4 a bude vylosován nezávislou porotou určenou realizátorem.

2. O získání výhry a možnostech převzetí bude účastník soutěže informován e-mailem zaslaným na jím uvedenou e-mailovou adresu.

3. Podmínkou předání jakékoliv výhry je souhlas výherce s tím, že realizátor a organizátor je oprávněn užít bezplatně jména výherce ve sdělovacích prostředcích včetně internetu a propagačních materiálech realizátora a organizátora.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem soutěže nebo návštěvníkem internetových stránek soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem okamžité vyloučení takového účastníka ze soutěže.

2. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení či předčasného ukončení. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže a to i opakovaně.

3. Nárok na získání výhry nelze soudně vymáhat.

4. Místo odměny nelze získat finanční náhradu.

Pravidla byla sepsána v Praze dne 6. listopadu 2013.

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:

Komentáře

Iva Lojkásková

čtvrtek, 7. listopad 2013
07:31

Hotel Jezerka je super, líbí se mi wellnes vybavení


posted by: Iva Lojkásková (iva.lo(a)seznam.cz) [Odpovědět]