verze pro tisk

Zimní soutěž o dva cestovní balíčky

19. únor 2013

Server VicNezHotel.cz pro Vás připravil soutěž o dva cestovní balíčky.

Balíček pro 1. cenu obsahuje: sportovní cestovní tašku, ručník, fotorámeček a svítící propisovací tužku.
Balíček pro 2. cenu obsahuje: cestovní tašku, tričko, fotorámeček a svítící propisovací tužku.

Pro zařazení do slosování stačí splnit následující podmínky:
1. Přidat komentář k jakémukoli jednomu hotelu na www.vicnezhotel.cz.
2. Vyplnit v komentáři smysluplný text hodnocení, e-mail, příjmení a jméno.
3. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zasíláním obchodních zpráv a sdělení na svůj e-mail ze strany organizátora soutěže.

Soutěžte nejpozději do středy 27. února 2013. Jména dvou výherců, z nichž každý získá jeden cestovní balíček, oznámíme v pátek 1. března 2013.

 

 

Pravidla soutěže


I. Cíl soutěže
Cílem soutěže je podpořit znalost internetových stránek VicNezHotel.cz. Osoby, které se soutěže zúčastní za podmínek uvedených v těchto pravidlech a splní podmínky pro získání výher, získají odměny v podobě dvou cestovních balíčků.

II. Organizátor a realizátor soutěže
Organizátorem a realizátorem soutěže je První internetová, IČ 71105573.

III. Doba trvání soutěže
Soutěž trvá od 19. do 27. února 2013 včetně.

IV. Průběh a podmínky soutěže
1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, s adresou pro doručování v České republice (dále jen „účastník soutěže“). Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
2. Podmínkou účasti v soutěži je zobrazení internetových stránek soutěže a splnění soutěžních podmínek. Těmito podmínkami je přidat komentář k jakémukoli jednomu hotelu na www.vicnezhotel.cz a vyplnit v komentáři smysluplný text hodnocení, e-mail, jméno a příjmení.
3. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas účastníka soutěže se zpracováním osobních údajů realizátorem. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat- absence souhlasu však povede k vyloučení ze soutěže. Účastník soutěže uděluje realizátorovi souhlas registrací do soutěže a vyslovením souhlasu s těmito pravidly. Realizátor tímto informuje účastníky, že osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito pravidly soutěže budou v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa zpracovávány za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to realizátorem nebo jím určeným zpracovatelem, a dále v rozsahu nezbytném pro realizaci a vyhodnocení soutěže. Subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Uvedené osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou předání organizátorovi za účelem kontaktování výherce a odevzdání výhry a výjimkou osob pověřených na základě písemné smlouvy.
4. Registrací do soutěže projevuje účastník soutěže souhlas s tím, aby na jím registrovanou e-mailovou adresu byla zasílána obchodní sdělení realizátora a organizátora prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V. Podmínky pro získání výhry
1. Po jednom cestovním balíčku získají dva výherci soutěže, kteří splní pravidla soutěže dle bodu IV. 1, 2, 3 a 4 a budou vylosováni nezávislou porotou určenou realizátorem.
2. O získání výhry a možnostech převzetí bude účastník soutěže informován e-mailem zaslaným na jím uvedenou e-mailovou adresu.
3. Podmínkou předání jakékoliv výhry je souhlas výherce s tím, že realizátor a organizátor je oprávněn užít bezplatně jména výherce ve sdělovacích prostředcích včetně internetu a propagačních materiálech realizátora a organizátora.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem soutěže nebo návštěvníkem internetových stránek soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem okamžité vyloučení takového účastníka ze soutěže.
2. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení či předčasného ukončení. Realizátor a organizátor si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže a to i opakovaně.
3. Nárok na získání výhry nelze soudně vymáhat.
4. Místo odměny nelze získat finanční náhradu.

VII. Pravidla byla sepsána
v Lysé nad Labem, dne 19. února 2013.

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!